Programma

Liever het programmaboekje altijd bij de hand?

20 mei

20 mei om 19:30

Spreker: Sylvana Simons

We openen het festival met een rondetafelgesprek met @sylvanasimons waarin we terugblikken op de coronapandemie. Op verschillende niveaus liet dit zien wat er mis is met het kapitalisme: Ruttes coronabeleid was vooral gericht op winst in plaats van gezondheid, patenten werden niet vrijgegeven door rijke landen en vooral extreemrechts wist uit onvrede onder delen van de bevolking te groeien. Sylvana Simons is de mede-oprichter en lijsttrekker van de politieke partij @BIJ1. Al jaren speelt zij een centrale rol in het debat over antiracisme en extreemrechts en is het enige lid van de Tweede Kamer dat met consistente linkse kritiek op het neoliberale coronabeleid komt.

Lokatie:
Tags:

21 mei

21 mei om 10:30

Spreker:

De afgelopen jaren zijn er veel mensen in Utrecht en omgeving in actie gekomen tegen de kap van het bos bij Amelisweerd. Rutte IV stelt dat er geen alternatief is voor de verbreding van de A27, maar dit is onzin. In dit panel gaan activisten in discussie over de vraag hoe de verbreding van de A27 gestopt kan worden en hoe we een beweging kunnen bouwen die dit tegen kan houden.

Lokatie: Studio 1
Tags:

Spreker:

In deze bijeenkomst gaan we in op de wortels van seksuele onderdrukking. Hoe komt het dat dit zo hardnekkig is? Op wat voor manier is dit verbonden aan de opkomst van de klassemaatschappij? Welke rol speelt het gezin in het in stand houden van deze onderdrukking? Spreker: Hella Baan (Internationale Socialisten)

Lokatie: Studio 2
Tags:

21 mei om 12:30

Spreker: Emma Young

Bijeenkomst over de aanval op de positie van trans mensen. Hun bestaan wordt ondermijnd door zowel tekortschietende gezondheidszorg als door extreemrechtse groepen die hun bestaansrecht ontkennen. Waar komt deze vijandigheid vandaan? Hoe strijden we voor bevrijding?

Lokatie: Studio 1
Tags:

Spreker: Freek Blauwhof

De klimaatcrisis toont de onhoudbaarheid van een economisch systeem gericht op concurrentie en winst. In reactie hierop is een beweging ontstaan die de aandacht richt op groei als het probleem. 'Degrowth' theorie legt de nadruk op de noodzaak te breken met de logica van groei, maar helpt het klimaatactivisten om het kapitalisme te begrijpen? En in hoeverre biedt degrowth ook een perspectief voor activisten in het hier en nu?

Lokatie: Studio 2
Tags:

Spreker: Volodymyr Ishchenko

The Russian invasion of Ukraine confronts socialists worldwide with questions around the nature of imperialism and the meaning of self-determination. The tasks for socialists in countries like Russia, Ukraine and Belarus are different then those organizing in countries like the Netherlands. In this panel Ishchenko and van Lingen will talk about the challanges for the radical left and the different positions to take on important aspects of the war.

Lokatie: Grote zaal
Tags:

21 mei om 14:45

Spreker: Luciana Ghiotto

In recent years movements in Latin America have won some important victories. Feminists in Argentine managed to turn their demand for abortion rights into law. And in Chile, activists from many backgrounds are commissioned to rewrite the Constitution. This is important, since the old Constitution still bears the neoliberal ideology that Pinochet forced upon this Latin American country. Maybe it is still too early to state that the left has made a comeback, but there are certainly interesting lessons for activists to learn from the processes in Chile and Argentina.

Lokatie: Studio 1
Tags:

Spreker:

In een wereld gedreven door "efficiëntie" en winstbejag, trekken neurodiverse mensen maar al te vaak aan het korte eind door hoe hun brein werkt. Een resultaat hiervan is dat het relatief moeilijk voor hen is om diploma's en banen te krijgen, waardoor ze sneller in armoede terecht komen dan neurotypische arbeiders. Kapitalisme, als heersende ideologie, zorgt voor heersende ideeën over wat normaliteit, gezondheid, of de juiste manier van leven inhoudt. Geestelijke gezondheidszorg onder kapitalisme is hierdoor erop gericht onderdrukking te normaliseren, door het niet-meedraaiende individu als het probleem te zien, in plaats van de samenleving. Spreker: Hilde van der Wal (Internationale Socialisten)

Lokatie: Studio 2
Tags:

Spreker: Jeroen van der Starre

Presentatie van een nieuw boek over extreemrechts, geschreven door de hoofdredacteur van de Socialist. Jeroen zal tijdens deze presentatie in gaan op de wordingsgeschiedenis van Forum voor Democratie en wat we kunnen leren van het verleden als het gaat voor het strijd in het heden.

Lokatie: Grote zaal
Tags:

21 mei om 16:45

Spreker:

Sinds het pensioenakkoord van 2019 zijn geen van de mooie beloften van de werkgevers, vakbondsleiding en kabinet uitgekomen. Indexatie is nog altijd verre van gegarandeerd, de regeling voor zware beroepen wordt maar nauwelijks gebruikt en in plaats van een toekomstbestendig stelsel is de kans groot dat de pensioenmarkt zal worden vrijgegeven voor commerciële aanbieders. Voor de vakbeweging zou dat aanleiding moeten zijn om het pensioenakkoord open te breken en de strijd voor de verdediging van onze oudedagsvoorziening te hervatten. In plaats daarvan is de vakbondsleiding bezig om kritische vakbondsleden te royeren en wordt nu zelfs de sector Senioneren als geheel opgeheven. Sjarrel Massop van de Landelijk Actiecomité Red het Pensioenstelsel en Ron Blom van de Internationale Socialisten gaan op het Marxisme Festival in gesprek over de vraag hoe het pensioenrecht te verdedigen en hoe dat gevecht zich verhoudt tot de strijd voor een strijdbare en democratische FNV.

Lokatie: Studio 1
Tags:

Spreker:

De coronacrisis heeft de opkomst van de extreemrechtse beweging in een stroomversnelling gebracht. Kleine ondernemers en delen van de middenklasse werden hierdoor in economische onzekerheid gestort. Bij een gebrek aan linkse kritiek op het neoliberale coronabeleid, zijn veel van hen uitgekomen bij rechtsextremistische complotdenkers. FvD ontdeed zich van de meer op het parlement gerichte racisten en bouwt haar partij ondertussen op een expliciet neofascistische basis. Hoe kunnen we deze ontwikkelingen het beste begrijpen?

Lokatie: Studio 2
Tags:

Spreker:

Like a bolt of lightning, the outbreak of the war in 1914 showed all the fault lines in the Second Internationale. Theoretically, socialists in all countries opposed imperialism, but in practice most were willing to support ‘their’ own ruling class. The subsequent break showed the difference in position on strategic debates on for example reformism, strikes and imperialism. What can we say about the debates within the Second Internationale on these standpoints?

Lokatie: Studio 2
Tags:

21 mei om 19:30

Spreker: Anja Meulenbelt, Arno van der Veen, Ramon Lambregts

Discussiebijeenkomst over het nieuwe boek van Anja Meulenbelt 'klassenstrijd in onze tijd', waarin ze het belang van antiracisme en feminisme in de klassenstrijd benadrukt.

Lokatie:
Tags:

Spreker:

Rosa Luxemburg is een van de belangrijkste marxistische denkers. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog kwam zij met de gevleugelde uitspraak: socialisme of barbarij? In een vroeg stadium merkte ze op hoe binnen arbeiderspartij SPD socialisme steeds verder naar de achtergrond verdween. Ze was ook een van de eersten om zich uit te spreken tegen de Eerste Wereldoorlog en zat hierdoor lange tijd gevangen. Haar vastberaden antioorlogsstandpunt en haar analyses over hoe vakbonden en stakingen werken, zijn vandaag voor ons in de 21e eeuw nog steeds van onschatbare waarde.

Lokatie: Studio 2
Tags:

22 mei

22 mei om 11:15

Spreker:

De Russische invasie van Oekraïne maakte de afhankelijkheid van Russische gas zichtbaar, maar we zouden moeten breken met elke fossiele brandstof. Binnen de klimaatbeweging bestaan verschillende ideeën over op wat voor manier we deze breuk moeten vormgeven. Kan kernenergie hierin een rol spelen? Op wat voor manier kunnen we de maatschappij zo inrichten dat we op een duurzame manier omgaan met een beperkte hoeveelheid energie? Wat betekent dit voor onze strategie in het hier en nu binnen de klimaatbeweging?

Lokatie: Studio 1
Tags:

Spreker:

Revolutionair socialist Henk Sneevliet werd tachtig jaar geleden vanwege zijn verzetswerk geëxecuteerd door de nazi’s. In de decennia hiervoor speelde hij een belangrijke rol in de socialistische beweging in Nederland, maar ook in toenmalig Nederlands-Indië. In Nederland stelde hij zich, in tegenstelling tot andere delen van de arbeidersbeweging, principieel solidair op met de gekoloniseerden. Eenmaal actief in Indonesië probeerde hij een brug te slaan naar lokale netwerken van verzet. Hoe zag Sneevliet’s antikoloniale politiek eruit? En hoe ontwikkelde hij deze ideeën?

Lokatie: Studio 2
Tags:

22 mei om 13:00

Spreker:

“Je haat geen maandag, je haat kapitalisme”, zingt de punkband Hang Youth en velen schreeuwen mee. Onder bewegingen die snel opkomen is de populariteit van anarchisme vaak groot. Het afwijzen van staat en autoriteit is een gezonde stap als je je ontworstelt aan heersende ideeën zoals de oriëntatie op verkiezingen van gevestigd links. Maar het anarchisme heeft moeite om antwoorden te formuleren op een aantal belangrijke strategische vraagstukken over democratie, bewustzijn en de staat. Hoe kijken marxisten hiernaar?

Lokatie: Studio 2
Tags:

Spreker: Volodymyr Ishchenko

Meeting on the Russian invasion of Ukraine and it's political background. What does Putin try to achieve with his brutal assault? In what way has the West tried to bring Ukraine in it's sphere of influence? How have people in Ukraine and Russia responded? What role can the radical left in Western-Europe play to organize solidarity?

Lokatie: Grote zaal
Tags:

Spreker:

Achtereenvolgende kabinetten hebben met snoeiharde bezuinigingen het mes gezet in de jeugdzorg. Dit heeft geleidt tot veel te lange wachtlijsten voor kinderen in crisissituaties en een hoge werkdruk voor personeel. Zorgcowboys nemen de sector over en maken winst over de ruggen van kwetsbare kinderen. Recent onderzoek toonde aan dat er binnen de jeugdzorg structureel geweld plaatsvindt en kinderen die hulp en behandeling nodig hebben, lopen binnen de zorg juist nieuwe trauma’s op. Gelukkig kreeg de campagne ‘stop de gesloten jeugdzorg’ afgelopen jaar veel aandacht. Ook jeugdzorgwerkers kwamen in actie en staakten voor betere omstandigheden. Een panel gaat in gesprek over wat er aan de hand is in de jeugdzorg en Hoe een jeugdzorg eruit zou moeten zien die wel vertrekt vanuit het belang van het kind.

Lokatie: Grote zaal
Tags:

22 mei om 15:00

Spreker:

Global solidarity demonstrations with Palestine May last year were bigger than before. They followed Israel's attempted ethnic cleansing in East Jerusalem's Sheikh Jarrah and the bombing of the Gaza Strip. In the Netherlands, this signaled the start of a wider network of students who became active for the Palestinian cause. Over the past months, at various universities they had to deal with Zionist smear campaigns. And during the Ramadan month, Israel has intensified their bullying of Palestinians praying in Jerusalem’s Al Aqsa mosque once again. Let’s make up the balance: where does the BDS movement stand in 2022?

Lokatie: Studio 1
Tags:

Spreker:

Nu de impact van de coronapandemie op de mondiale economie meer naar de achtergrond verschuift, wordt duidelijk dat er van een simpele terugkeer naar de economische groei van daarvoor geen sprake is. De inflatie loopt op en de economische groeicijfers blijven structureel achter bij de cijfers die begin van de 21e eeuw werden genoteerd. In deze bijeenkomst gaan we dieper in op vragen zoals: Wat is de logica van het kapitalisme? Hoe ontstaan crises? Onder welke voorwaarden komen crises binnen het kapitalisme weer ten einde?

Lokatie: Studio 2
Tags:

Spreker:

Het afgelopen jaar zagen we een serie van indrukwekkende woonprotesten. Activisten gingen de straat op om betaalbare woningen te eisen, huisbazen te onteigenen en kraken weer te legaliseren. In deze bijeenkomst willen we stilstaan bij de herkomst van de wooncrisis. Welke ontwikkelingen de afgelopen decennia hebben ons tot deze crisis gebracht en wie waren hierin de centrale politieke spelers? Wat kunnen we leren van eerdere periodes van woonstrijd? Hoe bouwen we een beweging die de druk op Rutte IV verder kan opvoeren? Sprekers: - Sander van der Kraan (Woonprotest) - Elmar van den Berg (Internationale Socialisten)

Lokatie: Grote zaal
Tags:

22 mei om 16:30

Spreker:

Afsluitende bijeenkomst van het festival met sprekers uit verschillende strijdterreinen

Lokatie:
Tags: